ایرانیان رایان شرق

گارانتی و دستورالعمل نصب دستگاه سیپاد شرکت آنی نوین هوشمند

برگ گارانتی دستگاه سیپاد طرح متروسل

دستورالعمل نصب:

 • با کمک ولت متر ، جهت مثبت و منفی برق ماشین بعد از سوئیچ را مشخص نمایید، به طوری که با باز کردن سوئیچ دستگاه روشن و با بستن آن دستگاه خاموش گردد.
 • قطعه ی پلاستیکی دیوار کوب( WALL MOUNT) که به همراه دستگاه ارسال می شود در مکانی که در این دستور العمل به آن اشاره شده به صورت دقیق و به نحوی که محکم و ثابت باشد نصب گردد و سپس دستگاه بر روی آن جایگذاری شود.

 •  
 • در صورت امکان و برای جلوگیری از هر گونه اتصالی ، سر باطری خودرو  را باز نمایید.

 •  
 • محل نصب دستگاه باید از صدمات ناشی از ضربه مستقیم ، محفظه تمام فلزی و شرایط محیطی هوای آزاد به دور باشد و در داخل اتاق به گونه ای که قابل رؤیت کامل به گونه ای که راننده محترم ناوگان بتواند چراغ های روی دستگاه را به راحتی مشاهده نماید و در محلی که به صورت ثابت و محکم باشد نصب گردد. (اکیداً از نصب دستگاه در داخل داشبورد و یا جعبه فیوز ماشین خودداری به عمل آید).

 •  
 • آنتن دستگاه GPS ، باید داخل ماشین و در بالاترین نقطه ، روی ستون یا سقف داخل ماشین قرار گیرد . از قرار دادن انتنGPS  داخل محفظه فلزی جلوگیری شود .

 • سیم تغذیه مثبت دستگاه را(رنگ قرمز) به تغذیه مثبت وسیم تغذیه منفی دستگاه را(رنگ مشکی ) به تغذیه منفی ماشین وصل نمایید.
 •   سرباتری ماشین را وصل کنید .

 • پس از گذشت ۱۰ دقیقه از نصب با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید تا وضعیت ارسال اطلاعات دستگاه چک شود .

 • در هنگام وصل بودن تغذیه دستگاه، به هیچ وجه آنتن GPS راوصل ویا قطع نکنید.

 • در زمان نصب حتماً خودرو، که می بایست دستگاه بر روی آن نصب گردد در مکانی باز و غیر مسقف باشد و همچنین در محیطی باشد که موبایل به راحتی آنتن دهی داشته باشد و اکیداً از نصب دستگاه به روی خودرو مورد نظر در مکان هایی از قبیل تونل، پارکینگ های مسقف و رمپ، زیرپل و مکان های نظامی که دارای سیستم جمر یا مختل کننده سیگنال ردیاب GPSمی باشد خودداری به عمل آید.

 • در صورت عدم رعایت موارد فوق، مسؤلیتی متوجه شرکت نمی باشد و گارانتی یکساله کالا از بین خواهد رفت .

 • راهنمای چراغ های دستگاه:

 • LED زرد نشان دهنده ی تغذیه دستگاه ، که نشان دهنده ی رسیدن برق به دستگاه می باشد.

 • LEDسبز نشان دهنده ی اتصال دستگاه به شبکه ی موبایل می باشد که به صورت چشمک زن نمایان می گردد.

 • LED قرمز نشان دهنده ی ارتباط دستگاه با GPS می باشد. که به صورت عادی می بایست پس از نصب و راه اندازی دستگاه روشن بماند، ولی امکان اینکه در زمان هایی چراغ مذکور خاموش و سپس روشن شود وجود دارد، لذا چنانچه قطعی چراغ بیش از 60 دقیقه به طول انجامید و مجدداً روشن نگردید با پشتیبانی تماس حاصل شود. (برای اتصال دستگاه به GPS و روشن شدن LED قرمز رنگ لطفاً چند دقیقه صبر نمایید).