ایرانیان رایان شرق

METRINدستگاه اندازه گیری قند خون مترین

MODEL: MG2

S/N: MG-890091000

تاریخ تولید: 1400/08/30

محصول شرکت ایرانیان رایان شرق

تولید مستقل- ساخت ایران

شماره پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

021-88689713/12